Patarei merekindluse kinnistud jaotuvad täna Kalaranna tn 28 (registriosa nr 26431401), Kalaranna tn 30 (registriosa nr 26431501) ja Vesilennuki tn 4 (registriosa nr 26431801). Patarei merekindluse suhtes kehtib Patarei ja Lennusadama piirkonna detailplaneering (DP030970) ning Kalaranna tn 28 ja Vesilennuki tn 4 kinnistu detailplaneering (DP037880), millest viimane hõlmab Patarei kahte kinnistut, Kalaranna tn 28 ja Vesilennuki tn 4.   

DP seletuskiri
DP põhijoonis


Riigi Kinnisvara korraldab detailplaneeringust tulenevate uute katastriüksuste moodustamise enne müügitehingu toimumist järgnevalt:
  1. Patarei kaitsekasarmu kinnistu (Kalaranna tn 28) pindalaga 26 625 m²;
  2. Uushoonestusega kinnistu (Vesilennuki tn 2) pindalaga 6 427 m²;
  3. Muusikakomando kinnistu (Kalaranna tn 36) pindalaga 3 487 m².


Detailplaneeringutest tulenevad kohustused lähevad üle tulevasele kinnistu omanikule, sh arhitektuurikonkursi korraldamine, tehnovõrkude- ja rannakaitsekindlustuse rajamine ning kindluse esimese korruse ruumide avalikku kasutusse andmine.
Arhitektuurikonkurssidest  
Uushoonestuse kavandamiseks ja Patarei merekindluse restaureerimisel ning rekonstrueerimisel tuleb korraldada avalikud arhitektuurikonkursid. Ehitusprojekti koostamisel lahendada avaliku ruumi kujundus, sh juurdepääsud merekindlusele promenaadilt.
Keskkonnakaitsest           
Vajadusel enne ehituse alustamist uurida reostuse ulatust ning koostada reostuse likvideerimiskava ning esitada see Tallinna keskkonnaameti jäätmehoolduse osakonda.
Muinsuskaitsest Patarei kaitsekasarmu ja mortiirpatarei remont-restaureerimistöödeks ning kohandamiseks uuele funktsioonile on vajalik koostada muinsuskaitse eritingimused ning arvestada kehtivate Eensalu & Pihel koostatud eritingimustega.