• Pakkujal on kinnistute arendamiseks planeeringutele ja muinsuskaitse nõuetele vastav ning realistlik tegevuskava. 
  • Pakkuja on tegutsenud kinnisvaraarenduses vähemalt 5 aastat.  
  • Pakkuja on arendanud 2 äriotstarbelist objekti, mõlemad netopindalalt vähemalt 5000 m2.
  • Pakkuja viimase 5 majandusaasta kinnisvaravaldkonna müügitulu ja/või kinnisvarainvesteeringud ületavad 25 mln eurot. 
  • Pakkuja on registreeritud asukohamaa äriregistris.
  • Pakkuja on täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas.
  • Pakkuja on maksevõimeline ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust. 

Pakkuja profiilist punktis 2