Põhja-Tallinna piirkonda on ajalooliselt kasutatud tööstuslikuks ja sõjaliseks otstarbeks, täna muudetakse ajaloolist pärandit põnevaks elukeskkonnaks. Näiteks Põhja-Tallinnas asuva Paljassaare poolsaare mereäärse sadamaala struktuuriplaan eeldab endise tööstusliku sadama arendamist kaasaegseks elu-, äri- ja puhkekeskkonnaks koos väike- ja liinilaevade sadamaga 10-15 aasta perspektiivis.